Lütfen Javascripti Aktif Ediniz

SEÇ-K POLİTİKASI

 

SAĞLIK, Emniyet ve Çevre (SEÇ) Eğitimleri:

 

Çetinsan çelik imalat faaliyet alanları ağır ve tehlikeli işler kapsamına girmektedir.

Çalışanlara, genel iş sağlığı ve güvenliği kuralları, iş kazaları ve meslek haslıkların sebepleri ve işyerindeki riskler, kaza, yaralanma ve hastalıktan korunma prensipleri ve korunma tekniklerinin uyulması, iş ekipmanlarının güvenli kullanımı, çalışanların yasal hak ve sorumlulukları, yasal mevzuat ile ilgili bilgiler, iş yerinde güvenli ortam ve sistemleri kurma, kişisel koruyucu alet kullanımı, ekranlı ekipmanlarla çalışma, uyarı işaretleri, kimyasal, fiziksel ve biyolojik maddelerle ortaya çıkan riskler, temizlik ve düzen, yangın olayı ve yangından korunma, termal konfor şartları, ergonomi, elektrik tehlikeleri, riskleri ve önlemleri, ilk yardım ve kurtarma gibi konularda eğitim verilmesinin yanında, mesleki yeterliliklerinin sağlanması için, Çetinsan fabrikamızda mesleki eğitimlerde gerçekleştirilmektedir.

 

SEÇ-K PROSEDÜR VE TALİMATLARI:

Risk değerlendirmeleri, sağlık ve çevre ile ilgili prosedür ve talimatlar gibi dokümantasyon çalışmaları ve tespit edilen tüm aksiyonlar ucuz atlatılan olay ile ilgili tehlike bildirim formaları takip edilmekte ve saklanmaktadır.

 

SAĞLIK, EMNİYET VE ÇEVRE (SEÇ) HEDEFLERİ:

Sağlık, Emniyet ve Çevre sisteminin sürdürülebilirliği için belirlenen hedefler aşağıdaki konuları içermektedir.

-       Kazalar

-       Eğitim

-       Denetim

-       Tatbikat

-       SEÇ   bilinci

-       SEÇ hedefleri tüm Çetinsan fabrikası şantiye çalışanları için belirlenmektedir.

 

Prosedürlerimizin bazıları aşağıdaki gibidir;

-       Acil durum prosedürü

-       İş Sağlığı ve Güvenliği Kurulu Yönetmin talimatı

-       İş Kazaları-Meslek Haslağı Araştırma Bildirimi Prosedürü

-       Uyuşturucu, Alkol ve sigara politikası

-       Yangınla Mücadele Talimatı

-       Yangınla Mücadele Ekipmanları Bakım Talimatı

-       Kişisel Koruyucu Ekipmanların Kullanım Esasları

-       Çalışacak Müteahhitler için Emniyetli Çalışma prosedürü.

-       Akaryakıt tankı montajı

-       Akaryakıt Tanklarına Emniyetli Giriş ve Temizleme

-       Tehlikeli Atıkların Yönetimi

-       Sağlık sistemi talimatı

-       Sağlık, Emniyet ve Çevre Korunma Politikası